bih logo

×

Upozorenje

Neuspješno učitavanje XML datoteke

Kuršumlija džamija

U najljepše spomenike iz turskog doba u BiH ubraja se džamija Kuršumlija, koja se nalazi u neposrednoj blizini Gradine.

Džamiju je izgradio Ali paša Kalauz, koji je na carskom dvoru imao titulu beglerbega.  Njegova džamija poznata je u narodu pod imenom Kuršumlija, jer je pokrivena olovom. Nalazi se u središtu starog Maglaja, koji je do danas sačuvao svoje istočnjačko obilježje.

Kako piše Ćiro Truhelka:

... s njom bi se mogao ponositi svaki veliki grad.

Džamija je četvrtastog oblika, pokrivena visokim kubetom, a pred njom je prostran trijem s tankim kamenim stupovima, koji nose svodovlje arkada i manjih kupola, što pokrivaju trijem. Sazidana je od vrlo pomno otesanih kamenica. Zanimljivija od same džamije je munara s prekrasnim vijencem stalaktita, koji nose šerefe, s koje mujezin zove muslimane na namaz. Tu munaru pokrio je šiljati olovni krov.

Proporcije te munare tako su skladne i vitke, kakve se rijetko nalaze u Bosni, a ornamentalni motivi stalaktita i ograde na šerefi spadaju među najbolje proizvode orijentalne skulpture. 

Maglaj - Video

Maglaj - Vrijeme

Maglaj

Maglaj - Mapa