bih logo

×

Upozorenje

Neuspješno učitavanje XML datoteke

Lovačko društvo "Tetrijeb"

Kontakt Osoba: Izet Smajić
Tel: +387 32 826 270
Mobitel: +387 61 453 725


Lovačko društvo "Tetrijeb" organizovano je u 13 lovačkih sekcija, a lovište je brdsko planinskog tipa. Lovna površina iznosi 330 kvadratnih kilometara.

U lovištu su zastupljeni mrki medvjed, srneća i zečija divljač, divlja svinja, lisica, vuk, kuna i vidre u rijekama Stupcanica, Bioštica i Krivaja.

Posebno mjesto u lovištu ima veliki tetrijeb-gluhan, koji je rasprostranjen na podrucju planine Konjuh.

Olovski lovci su obnovili nekoliko lovackih koliba i visokih ceka, te izgradili veliki broj hranilica i solila.

U lovištu su zastupljeni: mrki medvjed, srneca divljac i zec, a posebno mjesto u lovištu ima veliki tetrijeb-gluhan koji je rasprostranjen na podrucju planine Konjuh.

U velikoj mjeri ima i vukova, divljih svinja, lisice i kune.

Olovski lovci obnovili su nekoliko lovackih koliba i visokih ceka, te izgradili zavidan broj hranilica i solila.

 

Olovo - Video

Olovo - Vrijeme

Olovo

Olovo - Mapa