bih logo

×

Upozorenje

Neuspješno učitavanje XML datoteke

Lovačko društvo Zvijezda

Lovačko društvo „Zvijezda“ Vareš ulica Put Mira P+4 br.44 71330 Vareš.
Telefon br. 032/ 844-401.
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Domaćin i domaćica na lovačkom domu Igrište:
Zakir Ajanović 061/952-857
Behka Ajanović 062/671-543

Predsjednik Odbora za domove Subašić Izudin tel. br. 387 644544259.

 

Lovci vareškog kraja od davnina su se bavili lovom, da bi 26.08.1923. godine osnovali Lovačko društvo u Varešu. Lovačko društvo 1926. god. postaje članom Saveza lovačkih organizacija BiH i od tata do danas ima dugu i uspješnu povijest. Jedan od osnivača i prvi predsjednik lovačkog društva bio je Mijo Andrić Janjuši.
Lov je nekada služio za obezbjeđenje hrane da se prehrani i krzna da se zaštiti od zime i životinja. Danas je lov u našim uslovima isključivo sport, kroz koji lovci ostvaruju druženje i međusobnu komunikaciju uz susrete sa prirodom i očuvanju divljači i ekološke ravnoteže.
Društvo svoj rad i aktivnosti zasniva na Zakonu o udruženju građana i zakona o lovstvu. Također društvo ima svoje akte za funkcioniranje društva, Statut, pravilnike, dugoročne planove gospodarenja lovištem kao i godišnji plan gazdovanja. Lovačko društvo registrirano je u Ministarstvu za upravu i pravosuđe ZE-DO kantona.
Lovište Lovačkog društva obuhvata cjelokupnu površinu općine i poklapaju se sa administrativnim granicama općine Vareš.
Ukupna površina lovišta je 35.775 hektara, lovna površina iznosi 31.777 hektara. Područje lovišta ima umjerenu kontinentalnu klimu planinskog tipa.
U lovištu je zastupljenost vodotoka koji su ravnomjerno raspoređeni po cijelom lovištu.
Lijepe rječice, potoci i bistri izvori svojom razgranatom mrežom i količinom kvalitetne vode imaju povoljan uticaj na raznovrstan razvoj šumske vegetacije i divljači.
Lovačko društvo okuplja oko 380 članova od toga je 356 aktivnih lovaca među kojima su i dvije žene, 15 članova je podmladak mlađih od 18 godina, 9 je članova potpomažućih i 19 je počasnih članova,organiziranih u osam sekcija i to: Vareš, Vareš-Majdan, Dabravine, Dragovići, Pržići, Ravne, Vijaka i Mižnovići.

Vareš - Video

Vareš - Vrijeme

Vareš

Vareš - Mapa