bih logo

Geografija

Zeničko - dobojski kanton je jedan od 10 federalnih administrativnih jedinica u sastavu Federacije Bosne i Hercegovine. Nalazi se u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine, tako da se dodiruje sa Sarajevskim, Tuzlanskim i Srednjobosanskim kantonom.

Zeničko - dobojski kanton je konstituisan 20.09.1995. godine, a u njegovom sastavu se nalazi dvanaest općina uz doline rijeka Bosne, Krivaje i Usore. Površina Kantona je 3.904 km2 na kome živi oko 400.000 stanovnika.

Najveći dio Kantona proteže se dolinom rijeke Bosne na kojoj leži sedam gradova i to: Visoko, Kakanj, Zenica, Žepče, Zavidovići, Maglaj i Doboj-jug. Pored ovih gradova, u sastavu Kantona su i gradovi: Olovo, Breza, Vareš, Tešanj i Usora.

Od ukupne površine Kantona, pod šumama je 59 % teritorije sa značajnim zalihama drvne mase (40 miliona m3), što je omogućilo razvoj drvne industrije i proizvodnje celuloze i papira.

Veliki dio površine čini poljoprivredno zemljište pogodno za uzgoj voćarstva, stočarstva i povrtlarstva, a na bazi tog i proizvodnja zdrave hrane, počev od proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda, mesa i mesnih prerađevina do proizvodnje voća i prerađevina od voća.

Rudarstvo, metalurgija, metalna industrija, prerada drveta, proizvodnja namještaja, poljoprivredna i prehrambena industrija, tekstilna industrija, prerada kože i proizvodnja odjevnih predmeta, obuće i kožne galanterije uslovili su intenzivan razvoj trgovine, tako da su trgovci sa ovog područja poznati daleko van granica naše zemlje.