bih logo

O TZ ZDK

Turistička zajednica Zeničko-dobojskog kantona osnovana je 1999. godine u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine. Turističku zajednicu Kantona čine pravna i fizicka lica sa područja Zeničko – dobojskog kantona koja obavljaju turističku, ugostiteljsku i ostale s turizmom neposredno povezane djelatnosti. Turistička zajednica je upisana u Upisnik turističkih zajednica u Federaciji BiH, pod brojem 30/99, koji se vodi u Federalnom ministarstvu trgovine.

Kod Federalnog zavoda za statistiku Turistička zajednica je razvrstana kao pravno lice u djelatnost poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca pod šifrom djelatnosti 91.110.

Identifikacioni broj u Registru poslovnih subjekata je 4218138260003.

Turistička zajednica Kantona ima svoje podružnice u pojedinim općinama, formirane na osnovu posebnih kriterija koje donosi Skupština Turističke zajednice.
Turistička zajednica ima Skupštinu, Turističko vijece, Nadzorni odbor i Predsjednika.
Skupštinu čine predstavnici članica iz svake općine sa područja Kantona.
Nadležnosti tijela Turističke zajednice utvrđene su Zakonom o turističkim zajednicama u F BiH, podzakonskim propisima i Statutom Zajednice.

Zajednički ciljevi turističkih zajednica su da rade na unapredenju općih uvjeta boravka turista, podizanju kvaliteta turističkih i drugih komplementarnih usluga u turizmu, promociji turističkih resursa i turističkih proizvoda, razvijanju svijesti o važnosti turizma i njegovim privrednim, društvenim i drugim učincima. Među važnije zadatke Turističke zajednice spada izrada i izdavanje turističkih propagandnih materijala, koji prezentiraju domaću turističku ponudu, te podsticanje svih učesnika u turizmu na formiranje domaćih turističkih proizvoda, njihovu promociju i prodaju.

Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova vezanih za zadatke Turističke zajednice, formiran je Turistički ured. Pored stručnih i administrativnih poslova u Turističkom uredu se vrši prezentacija i promocija opće turističke ponude Kantona i turističke ponude pravnih i fizičkih lica, članica Zajednice, koja se bave turizmom i drugim djelatnostima komplementarnim turizmu.

U Turističkom uredu se predstavljaju raznovrsni turističko – propagandni materijali, suveniri, razglednice, pružaju informacije o turističkim zanimljivostima i druge informacije od koristi za turiste.